ΑθΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΚΕΤΣΑΤΗΣ

Δικηγορος Αθηνων

Α.Μ. Δ.Σ.Α.:24300
Get Adobe Flash player

Κανένας δεν αντιστέκεται, όταν ηξεύρη πως θε να λάβη το δίκαιόν του με την συνδρομήν του Νόμου.

Ρήγας Φεραίος, 1757-1798, Εθνομάρτυς

«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», άρθρο 33